<< atgal į sąrašą

Techninio-projektų skyriaus inžinierius (-ė)

Inžinerija Kaunas • dalyvauti Kauno miesto ir Kauno rajono savivaldybių nuolatinės statybos komisijose, tikrinant projektus, statinių projektavimo dokumentus, ar jie atitinka teritorijų planavimo dokumentuose nustatytus statinių sklypo tvarkymo reikalavimus (reglamentą) ir prisijungimo sąlygų nustatytas sąlygas bei reikalavimus;
•paruošti projektavimo sąlygas vandens tiekimui ir nuotekų šalinimui, vadovaujantis statybos įstatymo nuostatomis ir vandentvarkos ūkio naudojimo taisyklėmis;
• tikrinti statinių projektus, pateiktus bendrovėje, ar jie atitinka STR reikalavimus ir bendrovės išduotas prisijungimo sąlygas prie vandentiekio ir nuotekų tinklų;
• derinti topografines nuotraukas, dalyvauti parenkant trasas ir aikšteles;
• tikrinti vandentiekio ir nuotekų tinklų bei įrenginių, perduodamų į bendrovės balansą, dokumentaciją.
• turėti technologinių mokslų srities aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
• turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo srityje;
• Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos kvalifikacijos atestatą vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo srityje;
•žinoti ir išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus Lietuvos Respublikos norminius aktus, reglamentuojančius jo darbą, statybos techninį reglamentą 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ ir kitus, su vandens tiekimu ir nuotekų šalinimu susijusius, STR;
• mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programų paketu, Auto CAD, GIS ir kt.);
• išmanyti dokumentų rengimo taisykles, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
• gebėti dirbti komandoje bei savarankiškai, laiku ir kokybiškai atlikti pavestas užduotis;
• greita orientacija, organizuotumas, iniciatyvumas, pareigingumas, kruopštumas, punktualumas.
Aukštasis 2 metai Gyvenimo aprašymas, motyvacinis laiškas, išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai.
Pateikdami dokumentus, Jūs sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, vykdant darbuotojų atranką.
Daugiau informacijos: www.kaunovandenys.lt/SitePages/Asmens_duomenų_apsauga.aspx
788 €