<< atgal į sąrašą

Ūkio skyriaus inžinierius (statinių priežiūrai, remonto darbams vykdyti) specialistas.

Inžinerija Vilnius Planuoja ir organizuoja pastaų einamąjį ir kapitalinį remontą, dirba su rangovinėmis organizacijomis, statybinių medžiagų tekėjais, ruošia konkursams medžiagą, vykdo įrengimų bei įrankių pirkimą, užtikriną atliktų darbų kokybę, atlieka ir kontroliuoja priešgaisrinės ir saugos reikalavimus.
- būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais su darbu susijusiais teisės aktais.
- būti pareigingam, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles.
Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam priligintu išsilavinimu
arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
- darbo patirtis nebūtina.
Aukštesnysis 1 metai Atsakingą ir įdomų darbą augančioje įmonėje;
Tobulėjimo ir karjeros galimybes;
Puikias darbo sąlygas draugiškame kolektyve.
750 €